Projecten

Constructieve oplossingen

In nauwe samenwerking met de andere partners in het bouwproject wordt op creatieve en inventieve wijze gezocht naar de best passende constructieve oplossing, afgestemd op regelgeving en budget.